04. 07. 2013

Jak rozumět komiksu vám vysvětlí Scott McCloud

Na komiks pohlíží drtivá většina těch, co jeho existenci vůbec vzali v potaz, skrz prsty. Ve společnosti totiž panuje představa, že tohle médium slouží jen jako zjednodušená forma literatury a nutno přiznat, že četné komiksové adaptace klasických literárních děl, které u nás vychází, tuto představu bohužel jen podporují. Že komiks ale není jen málo slov s obrázky se snaží ve své knize "Jak rozumět komiksu" dokázat dnes již uznávaná kapacita Scott McCloud.

V jeho pojetí komiksové sešity nepředstavují jen specifický literární žánr, jsou samostatnou a velmi silnou formou nového uměleckého média, které v sobě kombinuje principy filmu, literatury, malby aj. a ve své komplexnosti a hojnosti si zasluhuje hlubší analýzu. Té se tedy ujímá přímo autor a čtenáři ji servíruje populární formou - jak jinak, než v podobě komiksu.

A jedná se o bezdebat pozoruhodné čtení, ať už se o komiks zajímate či nikoliv. Zejména kapitoly věnované lidské kognici, karikatuře a funkci panelů jsou totiž současně zábavné i informativní a velmi pravděpodobně vás podnítí k hlubšímu brouzdání ve vodách "obrázkové četby".

McCloud se sice neubrání místy zytečnému opakování a s některými jeho závěry lze jistě polemizovat, bez debat ale ohromuje svou schopností názorného a hlavně poutavého výkladu a překvapuje množstvím postřehů, které ledabyle sype z rukávu, jak se to zrovna hodí.

Jak rozumět komiksu přelousknete za slabou hodinu, ale podněty k přemýšlení, které nabízí, vám vydrží rozhodně déle.

Způsob, jakým hledíte na komiks a multimédia vůbec, však nejspíš změní navždy.