25. 03. 2008

Scarification, tongue splitting...

Aneb jak si stylově zhyzdit své tělo.

Poznámka: videa v tomto článku jsou moc.

V minulém článku jste se mohli dozvědět jak potunit a vyšperkovat své uši pomocí roztahováků, plugů a tunnelů a dnes bych vás ráda seznámila s některými z dalších méně obvyklých modifikací lidského těla.

Mluvit o piercingu či tetování v dnešní době už nejspíš nemá žádný zvláštní smysl, neboť každý druhý člověk, kterého na ulici potkáte, se obvykle nějakým tím šperkem či tetováním pyšní. To, co bylo před nedávnem originální a do jisté míry i tabu, je dnes naprosto běžnou záležitostí, a dost možná se za čas setkáme s tím, že originální budou ti lidé, kteří budou piercem a tetováním nedotčeni.

I to je zajisté jedním z důvodů, proč lidé neustále hledají další a další techniky, kterými lze zdobit lidské tělo a alespoň na chvíli se odlišit. A věřte, že člověk je tvor vynalézavý, a tudíž jich dnes existuje pěkná řádka…

Scarification neboli jizvení

Tato technika zdobení lidského těla, jak nám již název napovída, spočívá v záměrném vytváření jizev. Ornamenty a obrazce lze v podstatě vytvářet dvěmi hlavními způsoby:

Branding

Název, odvozený od ang. slova brand, neboli značka, symbolizuje vypalování různých tvarů do pokožky. Vypalování se provádí nažhaveným kovem při teplotě 800°C jednorázovým či opakovaným přiložením rozpáleného kovu, který je již ve tvaru požadovaného ornamentu (tato metoda se nazývá Strike Branding - v tomto případě je jizva poměrně velká a není tudíž kladen důraz na detail) nebo postupným vypalováním požadovaného obrazce pomocí kauteru, což je lékařský přistroj, který by se dal zjednodušeně označit jako elektrický skalpel (tato metoda, nazvaná Kauter Branding, se užívá zejména v připadech, kdy požadovaný tvar není možné pomocí plíšků sestavit a vypálit do pokožky rovnou).

Tato technika však není žádným zázračným objevem naší doby. Dříve se touto metodou značil dobytek, v některých případech i vězni či otroci.

Cutting

Neboli vyřezávání. Tato technika spočívá v naříznutí kůže skalpelem a v době hojení v neustálém odstraňovaní strupů tak, aby byla vytvořená jizva udržena co nejdéle čerstvá. V případě většiho ornamentu jsou vrchní vrstvy kůže odřezávány v celých pruzích či plochách. Ani Cutting není žádná novinka – v odlehlých částech naší planety se tímto způsobem již po staletí zdobí domorodci.

Tongue splitting neboli rozštěpení jazyka

Při této modifikaci dochází k proříznutí vaziva ve středu jazyka (středního vláknitého septa) a následné úpravě rány tak, aby nekrvácela a opět nesrostla. Tím pak jazyk získá rozdvojený, neboli hadí tvar, kdy je možné s každou polovinou pohybovat nezávisle na sobě (je potřeba se to naučit, což chvíli trvá). Rozříznutí je prováděno pomocí skalpelu a stejně jako v předchozích dvou případech, i zde je kladen velký důraz na hygienu a následnou péči.

Tattoo eyeball

Tetování oční bulvy je záležitost poměrně nová, i když ani zde se nenechte mýlit – tato metoda se v 19. století používala k zabarvení bílých panenek u slepců. První člověk, který tetování oka podstoupil, byl údajně kanaďan Paul. Do očního bělma mu byla jehlou vstřikována barevná tekutina smíchaná s roztokem antibiotik, které měly zabránit případné infekci. Než se oko celé probarvilo, museli mu jej napíchnout čtyřicetkrát.Zdroj obrázků: http://www.bmezine.com